Sammen om kunnskap

Utlysning av kursmidler

Studieforbundet KOR (SfK) har også i 2017 satt av midler fra opplæringstilskuddet for å stimulere til kursaktivitet i lokallagene. Det er avsatt totalt kr. 377 000,- og midlene lyses ut i en omgang. Søknadsfristen... READ MORE

Sangteknikk for seniorer

15. og 16. oktober avholdes kurset «Sangteknikk for seniorer» i Oslo (se link for mer informasjon om kursets innhold). Kurset arrangeres av SfK Oslo/Akershus i samarbeid med Norges Korforbund Oslo/Akershus, og er hovedsaklig myntet... READ MORE